AquaTech Safari

Teknologi, bærekraft og nettverk i Norges største havbrukskommune

Brenner du for bærekraftig matproduksjon? Elsker du sjømat? Er du investor, innovatør, næringsaktør eller én av de mange andre som ser muligheter på kysten? I så fall vil vi gjerne bli kjent med deg! Bli med til Ytre Namdal og se hvordan moderne teknologi transformerer havbruksnæringen. I løpet av to spennende dager kommer du tett på innovative mennesker i Nærøysund – Norges største og mest utviklingsorienterte havbrukskommune!

Tirsdag 18. juni

1930 – Bryggefest
Heimbrygga Norveg, Rørvik

Enkel bespisning.

 • Velkommen v / Lars Fredrik Mørch, Namdalskysten næringsforening
 • Hvordan er det å flytte til Namdalskysten v / Jørgen Gaare Mathisen, tilflytter
 • Næringslivet på Namdalskysten v/ Einar Overrein, Salmonor
 • Velkommen til AgriTech Nordic v/ Håvard Belbo, T:lab
 • Kobling studenter/næringsliv v/Brohode Havbruk2050 v/Trude Heggstad

Mingling.

Onsdag 19. juni

0800: Velkommen til AquaTech Safari
Norveg, Rørvik

Innledning ved Kristian Henriksen, daglig leder i NCE Aquatech Cluster

0830 Start-up

RAS Robotics (NTNU, Marcus Nickelsen)

Salmogram (NMBU, Mathias Elvestad)

CageEye (Bendik S. Søvegjarto, daglig leder)

0930: Orientering om safariene

1000 – 1500: Safari i Norges største havbrukskommune

Nils Williksen AS

 • Nils Williksen AS eies i felleskap av tre av regionens største og mest nyskapende havbruksselskaper. Selskapet slakter og bearbeider all laks som produseres av eierne, før råvaren sendes ut på markeder i store deler av verden. Nils Williksen satser kompromissløst på kvalitet i produksjonen, og har nylig gjennomført en omfattende oppgradering av bygninger og maskinpark ved slakteriet i Rørvik.

SalmoNor AS

 • Hvert år produserer SalmoNor mer enn 50 millioner måltider med sunn sjømar fra Namdalskysten. Et sterkt miljøfokus i alle deler av driften legger grunnlaget for et selskap som skaper trygge arbeidsplasser og solid lønnsomhet i spektakulære omgivelser på Namdalskysten. SalmoNor har sju matfisktillatelser, en visningstillatelse og eget settefiskanlegg. Hovedkontoret ligger i Rørvik.

Midt-Norsk Havbruk – Aquatraz

 • Bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen krever tiltak som bedrer fiskehelsen, samt miljøet i og utenfor oppdrettsanleggene. Driftsoperasjonene ved dagens merdløsninger, ofte tunge manuelle oppgaver, er risikofylte for røkteren, fisken og det ytre miljø. Disse problemstillingene vil Midt-Norsk Havbruk løse gjennom Aquatraz-prosjektet. Aquatraz er ei stiv, semilukket og hevbar oppdrettsmerd som er utviklet for å utnytte de naturgitte forholdene for lakseoppdrett langs Norskekysten. Målet er å gi bedre fiskehelse, redusere risiko for rømming og øke tilgjengelig areal for oppdrett av laks. Prosjektet er et samarbeid mellom Midt Norsk Havbruk AS og Seafarming Systems AS. Aquatraz er lokalisert i Eiterfjorden, nord for Rørvik.

Midt-Norsk Havbruk fôringssentral

 • I Midt-Norsk Havbruk skjer all fôring og mye av overvåkningen av laks fra selskapets toppmoderne fôringssentral i Rørvik. Avansert kamerateknologi, nyutviklet sensorikk og fjernstyrte fôrsystemer gir de ansatte full kontroll på hver eneste fisk som svømmer i selskapets anlegg på Namdalskysten og på Island. Fôringssentralen er lokalisert i Midt-Norsk Havbruks hovedkontor i Rørvik.

Sikkerhetssentret Rørvik AS

 • Sikkerhetssenteret Rørvik AS er et ledende kurssenter i Norge innenfor simulatorbaserte kurs og andre opplæringstilbud i marin og maritim sektor. Selskapet disponerer landets mest avanserte simulatorpark og tilbyr topp kvalifiserte instruktører. Sikkerhetssenteret Rørvik AS holder til i nye lokaler i Rørvik, i en maritim utdanningsklynge sammen med Ytre Namdal VGS og Ytre Namdal Fagskole.

Anteo

 • Anteo utvikler IT-baserte beslutningsstøttesystemer som skal bidra til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringa. Selskapet leverer sanntidsløsninger for overvåkning og varsling av alle aktiviteter som kan påvirke biosikkerheten, samtidig som løsningene bidrar til riskoreduserende tiltak. Selskapet har hovedkontor i Rørvik.

Moveo

 • Moveo utvikler og leverer teknologi og kompetanse til havbruksnæringen. Selskapet står blant annet bak en unik kommunikasjonsplattform som lar oppdrettere styre driften av oppdrettsanlegg via mobilnettet. Moveo leverer også et bredt spekter av IT-tjenester til havbruksnæringen, fra maskinvare og skyløsninger til drift av bedrifters IT-systemer og support. Selskapet har hovedkontor i Rørvik.

NOPREC

 • Som eneste bedrift i Norge, produserer og distribuerer NOPREC resirkulert plast fra fiskeri- og havbruksnæringa til hele verden. Slik skaper selskapet verdier av andres avfall, samtidig som de bidrar til å løse plastutfordringen i verdens havområder. Selskapet har produksjonsanlegg og hovedkontor i Ottersøy.

Moen Marin

 • Med 100 års tradisjoner for innovasjon og kvalitet er Moen Marin Group ledende innen båtproduksjon og tjenester til marin og maritim sektor. I Norges mest innovative og vekstkraftige kystregion utvikler og bygger 90 entusiastiske ansatte verktøyene som havrommet trenger i morgen. I dag og i årene som kommer investerer Moen Marin Group kraftig i kompetanse, teknologi og industrifasiliteter for å realisere selskapets og regionens felles vekstambisjoner. Selskapet har hovedkontor i Kolvereid.